The Latin World
 
Historia av salsa
 
Las Raices de la Salsa
 
Rötterna till Salsa
 
Jeroen Con Sabor
 
Översatt med hjälp av Christina (Sverige-Spanien) 
 
 Nederlands De wortels van de Salsa   English The roots of Salsa   Deutsch Die Wurzeln des salsa 
  Rötterna till Salsa  Español Las raices de la Salsa   Frances Les racines du salsa 
 Italiano La radici del Salsa    Kořeny Salsy    Korena Salsa
  Korzenie Salsa   Salsa kökleri   Οι ρίζες της Salsa
  A gyökerek a Salsa   Juuret Salsa
 
Salsa
"sås" på spanska är ett begrepp där mycket och litet är underskattat. I den enda meningen är salsa en sorts musik, en modern variant av latinamerikansk musik. Pä den breda sidan är salsa ett samlingsnamn för olika typer av latinamerikansk musik och dans. Vad betyder det nu exakt eller vilka är salsans rötter.

Sauce
Som sagt betyder "salsa" på spanska "sås". Kubanska band använder också termen, dock för att beteckna ett mjukt parti. I mycket sydamerikansk musik kommer den i en sång efter några kupletter fram till en höjdpunkt, oftast i den så kallade montuno-delen. Detta är en del av en sång som har något extra, som om den är genomsyrad av en läcker sås/salsa.

Emigranter
Efter andra världskriget var det många latinska människor från Kuba, Puerto Rico, Colombia och Venezuela som skulle bo i USA, de flesta av dem åkte till New York. Alla tog med sig sitt eget bagage av musik. Dessa många sorters musik hade en enorm mängd olika namn. Kubanerna har till exempel sin Son, Guaracha, Rumba och Danzon. Senare kom den populära Mambo och Cha-cha-cha. Folket i Puerto Rico tog med sig Bomba och Plena. För att få ordning på denna djungel av termer sökte man efter ett samlingsnamn som alla förstod.

New York
Det är svårt att säga när namnet "salsa" accepteras som ett samlingsnamn för latinamerikanska rytmer. Med tiden kopplades termen "salsa" till en bestämd rytm. Detta skedde när det populära skivmärket Fania uppstod i New York i början av 70-talet. Artister som var aktiva under Fania-märket var: Celia Cruz, Willy Colon, Tito Puente, Ruben Blades och Ismael Miranda. Man kan anta att salsan startade i New York, men den största delen av salsan är inspirerad av den kubanska musiken. New York är fortfarande den hetaste staden för salsa.

Kuba
På ön Kuba startade en extra stor variation av rytmer och typer av musik. En förklaring till detta kan anges av många faktorer, t.ex. kolonisatörerna på ön. Spanjorerna hade en stark musikalisk tradition som de tog med sig till den nya världen. Bredvid den lät de slavarna vara fria att utöva sina egna uttryck av musik och dans. Centralt i musiken från slavarna i Afrika var trumman och rytmen. Spanjorerna tog med sig sina europeiska instrument som gitarr, piano och olika typer av blåsinstrument. Melodin spelade en central roll i den europeiska musiken. Det var denna blandning av afrikanska rytmer och europeiska melodier som gav upphov till den kubanska musiken. Under denna typ av musik finner man starka afrikanska typer av musik, såsom musiken nära Yoruba-religionen och Rumba, och de mer europeiskt ledda danserna Danzon, Habanera och Son.

El Son
Sonen, den populära kubanska musikens äldsta del, Kubas blues, uppstod i slutet av 1800-talet i Oriente, regionen i östra delen av Kuba. En viktig stad i denna region är Santiago de Cuba, som en gång var Kubas huvudstad. Den traditionella Sonen spelas på tres (gitarr), marimbula (trälåda med metallplattor) eller contra-bas, bongo (två små trummor) och claves (två korta träpinnar). Senare anslöt sig maracas och trumpet. Claves ger en speciell rytm. Denna rytm utgör grunden för nästan all populär kubansk dansmusik och dagens salsa. Stora namn i den traditionella Son är Ignacio Pineiro, Miguel Matamores och Arsenio Rodriguez. Sonen är en viktig manifestation av Kubas kultur med sin musik, dans och poesi och är fortfarande mycket populär. I Santiago de Cuba finns fortfarande "Casa de la Trova" där man fortfarande spelar den traditionella Son genom till exempel Quatro Patria. En annan populär tolkare av den traditionella Son, men med en omfattande rollbesättning, är gruppen Sierra Maestra. Sonen utvecklas fortfarande. Artister som Alberto Alvarez och Isaac Delgado för med sig en mer modern Son.

Salsa
Kubanerna tog Sonen till New York. Genom pollinering mellan andra latinos och tillgången till nya instrument och elektronik blev Son Salsa. I filmen "Las raices de la salsa" (salsans rötter) säger de "Son con Son". Med detta försökte de säga att dagens salsa var en stark framställning av den traditionella Son. I grund och botten är rytmen i salsan, claven och accenterna verkligen samma som i Son, men ändå är salsan inte densamma. Den låter nämligen på det hela annorlunda. Salsa bygger på ett gammalt koncept, men det är musik från denna tid. Musik som spelas stramt, de använder modern inspelningsteknik, genom att det ger ett fint ljud. Salsa uppfyller de krav som dansarna från den här tiden ställer och låter som en klocka, även på en dansklubb. Den moderna salsan är tillräckligt stark för att ta upp konkurrensen med den västerländska rock- och dansindustrin. Salsadans utövas i hela världen och genom salsan har intresset för andra latinska rytmer ökat. Det är galet att folk just nu, genom den gamla Sonen, intresserar sig för salsa. Allt är ett erkännande av den latinska musikens styrka och skönhet.

Copyright © The Latin World
web counter